Farmaceut med kund

Apotek

TLV ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel.

 

Ny blogg om farmaceutiska tjänster

Läs policylabbsbloggen om regeringsuppdraget att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek.

Vi behöver veta om periodens vara inte går att beställa för att kunna kontakta berört företag och vid behov utse en ny. Här anmäler du om periodens vara inte går att beställa.

Här hittar du information om vilka utbytbara läkemedel som är periodens varor samt vilka läkemedel som ska expedieras om periodens varor inte är tillgängliga.

Bild: tabletter

Här finns informationsmaterial som apotekspersonal och förskrivare kan använda i mötet med patienten.