TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Farmaceut med kund

Apotek

TLV ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel.


Vi behöver veta om periodens vara inte går att beställa för att kunna kontakta berört företag och vid behov utse en ny. Här anmäler du om periodens vara inte går att beställa.

Här hittar du information om vilka utbytbara läkemedel som är periodens varor samt vilka läkemedel som ska expedieras om periodens varor inte är tillgängliga.

Bild: tabletter

Här finns informationsmaterial som apotekspersonal och förskrivare kan använda i mötet med patienten.

Genom tillsyn kontrollerar vi så att aktörer på apoteks- och läkemedelsmarknaderna följer reglerna. Målet är att patienten alltid ska få rätt medicin till rätt pris.

» Tillsyn