TLV logotyp
TLV logotyp

Accupro

Accupro och Accupro Comp förlorade sin subvention efter genomgången av läkemedel mot högt blodtryck.

Läkemedlen är inte kostnadseffektiva eftersom de är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Accupro och Accupro Comp är från och med 1 september 2008 åter subventionerade till ett lägre pris.

Publicerad 14 februari 2008