TLV logotyp
TLV logotyp

Inhibace förlorar subvention

Inhibace och Inhibace Comp förlorar sin subvention i genomgången av läkemedel mot högt blodtryck.

Läkemedlen är inte kostnadseffektiva eftersom de är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Beslutet börjar gälla den 1 september 2008.

Om du som patient tar något av dessa läkemedel bör du vända dig till en läkare för att diskutera din medicinering.

Publicerad 23 oktober 2008