Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Invega får avslag

Invega är ett läkemedel som används för att behandla schizofreni. Det är dyrare än det mest relevanta jämförelsealternativet (Risperdal) och har inte visat bättre antipsykotisk effekt.

Läkemedlet tillför ingen ny verkningsmekanism och bidrar därför inte till ökad sortimentsbredd på området.

Invega bedöms inte vara kostnadseffektivt och ansökan om att ingå i läkemedelsförmånerna avslås därför.

Sidinformation


Publicerad
23 oktober 2008