TLV logotyp

Prissänkning för vissa produkter innehållande glukosamin avslås

Vi har beslutat att avslå Landstingens Läkemedelsförmånsgrupps (LFG:s) ansökan om prissänkning för flera läkemedel som har glukosamin som verksamt ämne. Dessa läkemedel används för symtomlindring vid lätt till måttlig artros.

De läkemedel som prissänkningsansökan avser ingår i vår pågående genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. I samband med genomgången prövar vi om läkemedel som innehåller glukosamin även fortsättningsvis ska ingå i högkostnadsskyddet.

Genomgången, som även omfattar andra typer av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel, beräknas vara klar runt årsskiftet 2009/2010.

Med bakgrund av den pågående genomgången beslutar vi att i dagsläget avslå LFG:s begäran om prissänkning för produkter innehållande glukosamin. Det underlag som LFG presenterat i sin ansökan kommer dock noga att beaktas i samband med genomgångsarbetet.

Beslutet gäller från 3 oktober 2008.

Publicerad 23 oktober 2008

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV