TLV logotyp
TLV logotyp

Prissänkning för vissa produkter innehållande glukosamin avslås

Vi har beslutat att avslå Landstingens Läkemedelsförmånsgrupps (LFG:s) ansökan om prissänkning för flera läkemedel som har glukosamin som verksamt ämne. Dessa läkemedel används för symtomlindring vid lätt till måttlig artros.

De läkemedel som prissänkningsansökan avser ingår i vår pågående genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. I samband med genomgången prövar vi om läkemedel som innehåller glukosamin även fortsättningsvis ska ingå i högkostnadsskyddet.

Genomgången, som även omfattar andra typer av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel, beräknas vara klar runt årsskiftet 2009/2010.

Med bakgrund av den pågående genomgången beslutar vi att i dagsläget avslå LFG:s begäran om prissänkning för produkter innehållande glukosamin. Det underlag som LFG presenterat i sin ansökan kommer dock noga att beaktas i samband med genomgångsarbetet.

Beslutet gäller från 3 oktober 2008.

Publicerad 23 oktober 2008