TLV logotyp
TLV logotyp

Zanidip förlorar subvention

Zanidip förlorar subvention efter genomgång av läkemedel mot högt blodtryck.

Zanidip är inte kostnadseffektivt eftersom det är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Om du som patient tar detta läkemedel bör du vända dig till en läkare för att diskutera din medicinering.

Publicerad 23 oktober 2008