TLV logotyp
TLV logotyp

LFN avslår ansökan om Xyzal

LFN har beslutat att avslå ansökan om subvention för allergiläkemedlet Xyzal, filmdragerade tabletter.

Nämnden finner att Xyzal inte visat sig ha några kliniska fördelar i förhållande till den naturliga jämförelsebehandlingen.

Publicerad 06 november 2008