Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Comfora inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Comfora ingår från och med den 15 maj 2010 inte längre i högkostnadsskyddet. Vår bedömning är att det inte är tillräckligt visat att Comfora har en tydlig medicinsk effekt.

Comfora innehåller glukosamin och behandlar lätt till måttlig artros. Välgjorda studier har inte tillräckligt visat att läkemedel som innehåller glukosamin ger en tydlig medicinsk effekt

Med bakgrund av ovanstående beslutar vi att Comfora inte längre ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Comfora ingår i vår pågående genomgång av smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel. Vi har valt att pröva alla läkemedel som innehåller glukosamin innan hela granskningen är klar. Vi planerar att presentera hela granskningen av smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel i juni 2010.

Beslutet gäller från och med den 15 maj 2010.

Sidinformation


Publicerad
16 februari 2010