Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Glucomed inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Glucomed ingår från och med den 15 maj 2010 inte längre i högkostnadsskyddet. Vår bedömning är att det inte är tillräckligt visat att Glucomed har en tydlig medicinsk effekt.

Glucomed innehåller glukosamin och behandlar lätt till måttlig artros. Välgjorda studier har inte tillräckligt visat att läkemedel som innehåller glukosamin ger en tydlig medicinsk effekt.

Med bakgrund av ovanstående beslutar vi att Glucomed inte längre ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Glucomed ingår i vår pågående genomgång av smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel. Vi har valt att pröva alla läkemedel som innehåller glukosamin innan hela granskningen är klar. Vi planerar att presentera hela granskningen av smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel i juni 2010.

Beslutet gäller från och med den 15 maj 2010.

Sidinformation


Publicerad
16 februari 2010