Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xefo ut ur högkostnadsskyddet

Xefo försvinner från högkostnadsskyddet. Från och med den 1 februari 2011 är Xefo inte subventionerat och ingår därmed inte längre i högkostnadsskyddet. Det finns billigare läkemedel med likartad effekt.

Xefo innehåller lornoxikam och är ett av de läkemedel som behandlar smärta och inflammation vid de reumatiska sjukdomarna artros och reumatoid artrit.

Lornoxikam tillhör en grupp läkemedel som kallas cyklooxygenas-(COX)-hämmare. Vi har infört ett pristak för behandling med flertalet av läkemedel inom denna läkemedelsgrupp. Det betyder att de flesta produkter inom området får kosta högst 3 kronor per dag, vid normaldos, för att ingå i högkostnadsskyddet.

Det har resulterat i att flera läkemedelsföretag sänkt priset på sina dyra originalläkemedel. Det företag som står bakom Xefo har valt att inte sänka priset.

Det innebär att det finns andra läkemedel som behandlar smärta och inflammation vid artros och reumatoid artrit inom högkostnadsskyddet, till ett lägre pris än Xefo. Dessa läkemedel har liknande effekt som Xefo.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Xefo inte längre ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 1 februari 2011.

Xefo är ett av flera läkemedel som vi har omprövat

Vi har i uppgift att gå igenom det befintliga läkemedelssortimentet för att se som om läkemedlen ska kvarstå inom högkostnadsskyddet, eller inte. Xefo är ett av de läkemedel som ingått i vår omprövning av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2010
Till toppen