Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Visanne kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet

Visanne (dienogest) för behandling av endometrios kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att läkemedlet är kostnadseffektivt till de ansökta priserna.

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns utanför livmodern. Sjukdomens symtom innefattar smärta och nedsatt fertilitet. Ungefär 5-15 procent av kvinnor i fertil ålder i Sverige är drabbade av sjukdomen. Botande behandling för endometrios saknas.

Visanne är ett läkemedel som kan användas för behandling av endometrios. Läkemedlets aktiva ämne är en gestagen, dienogest. Verkningsmekanismen för dienogest är densamma som för övriga gestagener. Biverkningsprofil, interaktionsrisker och kontraindikationer uppvisar stora likheter.

Företaget har inte kommit in med någon dokumentation som visar på fördelar vad det gäller behandlingseffekt eller biverkningsprofil gentemot övriga gestagener i tablettform för behandling av endometrios. Visanne är betydligt dyrare än den billigaste av de gestagener i tablettform som är godkänd för behandling av sjukdomen. Företaget har inte visat att Visanne är kostnadseffektivt till de ansökta priserna.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Visanne inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 oktober 2011.

Sidinformation


Publicerad
25 oktober 2011