Logotype. Gå till startsidan

Vi beslutar att Cerezyme inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Cerezyme utesluts ur högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2012. På grund av det ovanligt höga priset som företaget begär är läkemedlet inte kostnadseffektivt. Detta trots att läkemedlet tillför stor nytta för patienterna.

Vi har omprövat subventionen av Cerezyme som ges till patienter med Gauchers sjukdom typ 1 och 3. Orsaken till Gauchers sjukdom beror på en brist på enzymet glukosylceramidas. Glukosylceramidas bryter ner en viss typ av fettämne i cellerna.

När detta inte sker samlas en stor mängd av fettämnet glukosylceramid i kroppen. Det drabbar främst mjälten, levern och benmärgen men även andra organ.

Vi bedömer att Gauchers sjukdom kan leda till tillstånd som har hög svårighetsgrad. Vi är beredda att acceptera mycket högre kostnader för att behandla svårare sjukdomar än lindrigare tillstånd. Men i det här fallet är företagets pris för högt för att läkemedlet ska kunna ingå i högkostnadsskyddet.

Vi anser att kostnaden för behandling av Cerezyme inte framstår som rimlig utifrån medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Cerezyme inte ska vara subventionerat och inte längre ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
31 maj 2012