Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Vimovo inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Vimovo är ett läkemedel som används för symtomatisk behandling av ledförslitning (artros), reumatoid artrit och Bechterews sjukdom hos patienter som har risk att utveckla sår i magsäck och tolvfingertarm. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Vimovo motsvarar kostnaden.

Behandling med icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), exempelvis naproxen, kan ge upphov till biverkningar i magtarmkanalen. Risken för detta kan vara högre hos till exempel äldre personer och om man tidigare haft magbesvär.

För att förebygga biverkningar i magtarmkanalen tar man en protonpumpshämmare (PPI) samtidigt som man tar naproxen. Exempel på protonpumpshämmare är omeprazol och esomeprazol.

Vimovo är en fast kombination av naproxen (500 mg) och esomperazol (20 mg) som man tar två gånger per dag. Vimovo kostar betydligt mer än relevant jämförelsealternativ, separat dosering av naproxen och omeprazol.

Företaget har inte kommit in med underlag som visar att Vimovo har fördelar som motiverar den högre kostnaden och har därmed inte visat att Vimovo är en kostnadseffektiv behandling.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Vimovo inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 november 2012.

Sidinformation


Publicerad
3 december 2012