Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Visanne inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Visanne (dienogest) för behandling av endometrios kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att behandling med Visanne medför hälsovinster som står i relation till den högre kostnaden jämfört med andra gestagener.

Endometrios är ett kroniskt gynekologiskt sjukdomstillstånd där celler från livmoderslemhinna är spridda utanför livmodern. Symtom som sjukdomen kan medföra innefattar smärta och nedsatt fertilitet. Ungefär 10 procent av kvinnor i fertil ålder i Sverige har endometrios.

Det finns flera läkemedel inom läkemedelsförmånerna som kan användas vid behandling av endometrios. Visanne innehåller dienogest, som är en gestagen. Företaget har inte kunnat visa att Visanne tillför bättre effekt eller att dess biverkningsprofil väger upp den dyrare behandlingskostnaden jämfört med andra gestagener. Företaget har därmed inte visat att behandling med Visanne är kostnadseffektiv.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Visanne inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 16 maj 2013.

Sidinformation


Publicerad
23 maj 2013