Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stivarga ingår inte i högkostnadsskyddet

Stivarga (regorafenib) för behandling av tjock- och ändtarmscancer kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Vi bedömer att kostnaderna för behandlingen är för höga i relation till hälsovinsterna.

Samhällets resurser är begränsade och det saknas ekonomiska förutsättningar att ge befolkningen all den sjukvård som i dag är möjlig. Stivarga är ett läkemedel till mycket svårt sjuka patienter i livets slutskede som ger liten effekt till en mycket hög kostnad.

Trots att det rör sig om mycket svårt sjuka patienter bedömer TLV att den hälsovinst som uppnås genom behandling med Stivarga innebär en alltför hög kostnad.

Stivarga är godkänt för behandling av vuxna patienter med metastaserande kolorektal cancer det vill säga spridd tjock- och ändtarmscancer, som tidigare har behandlats med tillgängliga behandlingar eller inte anses vara lämpade för dessa behandlingar.

Kolorektal cancer orsakas av att celler i tjock- eller ändtarmens vävnader delar sig okontrollerat. Hur sjukdomsprognosen ser ut och vilken behandling som blir aktuell beror på hur långt gången sjukdomen är när den upptäcks. Om cancern har spridits till andra organ är behandlingen ofta inriktad på att förlänga livet eller mildra de symtom som uppstår till följd av sjukdomen.

I en klinisk studie har Stivarga visats ge en förlängd överlevnad med cirka 1, 5 månad i median jämfört med placebo. För patienterna som behandlades med Stivarga tog det i mediantid en vecka längre att försämras i sjukdomen jämfört med placebopatienterna.

Socialstyrelsen har bedömt att behandling med Stivarga ger liten effekt till en hög till mycket hög kostnad i förhållande till den nytta patienten får av läkemedlet och de kommenterar även risken för biverkningar. De anser att behandling med Stivarga har låg prioritet i förhållande till annan behandling inom detta område. Detta är en bedömning som vi delar.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Stivarga inte ska subventioneras och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
10 juni 2014