TLV logotyp
TLV logotyp

Colpermin ingår inte i högkostnadsskyddet

Colpermin (pepparmyntsolja) är ett växtbaserat läkemedel som tillhör läkemedelsklassen spasmolytika och används för symtomlindring vid buksmärta, i synnerhet hos patienter med känslig tarm, IBS (irritable bowel syndrome).

TLV bedömer att kostnaden för att använda Colpermin är för hög i förhållande till den nytta som behandling ger. Idag används läkemedlen Egazil och Papaverin som tillhör samma läkemedelsklass (spasmolytika) som Colpermin, inom svensk IBS-vård vid behandling av IBS-relaterad buksmärta. En kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden per dag för Colpermin är högre än för jämförelsealternativen Egazil och Papaverin. Företaget har inte kommit in med något underlag som visar att den högre kostnaden för Colpermin är rimlig i förhållande till den nytta som behandlingen ger.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Colpermin inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 13 juni 2019.


Publicerad 27 juni 2019