Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rotarix utesluts ur högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen för Rotarix och beslutat att Rotarix inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet.

Rotarix är ett vaccin mot magsjuka orsakad av rotavirus hos små barn. Från och med 1 september 2019 omfattas rotavirus av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Bakgrund till uteslutningen

Vaccin får inte ingå i läkemedelsförmånerna, om sjukdomen omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram enligt smittskyddsförordningen och vaccinet är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av ett vaccinationsprogram.

Mot bakgrund av detta har TLV omprövat subventionen för Rotarix och beslutat att Rotarix inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med 1 september 2019.

Sidinformation


Publicerad
30 augusti 2019