Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Wakix ingår inte i högkostnadsskyddet

Wakix (pitolisant) som behandlar vuxna patienter med narkolepsi, med eller utan så kallade kataplexier, ingår inte i högkostnadsskyddet.

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn. Narkolepsi kännetecknas av dagtrötthet och sömnighet som inte går över, ofrivilliga attacker av sömn och kataplexi, som innebär attacker då patienten plötsligt förlorar muskelkontroll.

En kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden per dag för Wakix är 10 till 20 gånger högre än för jämförelsealternativen modafinil och venlafaxin. Företaget har inte kommit in med något underlag som visar att den högre kostnaden för Wakix är rimlig i förhållande till den nytta som behandlingen ger.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som hög eftersom det är en kronisk sjukdom med stor påverkan på patienternas livskvalitet.

Patienter som har narkolepsi behandlas idag med kombinationsbehandlingar, vanligen med en kombination av centralstimulantia modafinil och metylfenidat för att påverka dagsömnigheten och SSRI/SNRI eller natriumoxibat för att påverka kataplexier. TLV bedömer att effekten av behandlingen med Wakix är jämförbar med befintlig behandling. Wakix har dock fördelar jämfört befintliga behandlingar eftersom Wakix inte har någon förväntad missbrukspotential. Wakix skulle kunna leda till en bättre livskvalitet på grund av detta men företaget har inte visat det i underlaget som ligger till grund för beslutet.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Wakix inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
27 september 2019