Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Olumiant ingår inte i högkostnadsskyddet vid Alopecia Areata

Olumiant (baricitinib) för behandling av vuxna patienter med svår Alopecia Areata kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att kostnaden vid användning av Olumiant motsvarar nyttan vid Alopecia Areata.

Läkemedlet Olumiant, som innehåller det verksamma ämnet baricitinib, är avsett att användas för behandling av vuxna patienter med svår Alopecia Areata (AA), där svår definieras som ett håravfall på 50 procent eller mer av håret på huvudet. Olumiant är även godkänt för andra användningsområden varav en del redan ingår i läkemedelsförmånerna.

AA är en kronisk, autoimmun sjukdom som drabbar hårsäckar och leder till ett plötsligt håravfall. Utbredningen av håravfallet varierar och kan vara allt från en kal fläck till större områden utan hår och i vissa fall med förlust av allt huvudhår eller allt hår på hela kroppen. Sjukdomen förekommer i alla åldrar hos både män och kvinnor och går ofta i skov med omväxlande håravfall och perioder med hårtillväxt.

AA är inte en livshotande sjukdom och orsakar vanligtvis inte heller någon fysisk smärta. Utöver fysiska symtom, kan sjukdomen medföra ett socialt stigma och ett psykiskt lidande som kan leda till stress, oro och att patienten drar sig undan sociala aktiviteter.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till behandling med Olumiant utgörs av bästa understödjande vård, då det idag inte finns några andra godkända behandlingsalternativ för patienter som lider av AA.

TLV har identifierat flera parametrar med hög osäkerhet i företagets underlag. Resultaten från TLV:s analyser visar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är högre än den nivå som TLV vanligtvis bedömer som rimligt oavsett svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Olumiant inte ska ingå i högkostnadsskyddet vid Alopecia Areata. Subventionen av Olumiant vid övriga indikationer som redan ingår i läkemedelsförmånerna kvarstår.

Beslutet fattades den 15 juni 2023


Sidinformation


Publicerad
16 juni 2023