Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV beslutar att Iktorivil orala droppar inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Iktorivil orala droppar (klonazepam) för behandling av epilepsi kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Iktorivil, orala droppar, motsvarar kostnaden.

Epilepsi innebär att individen får anfall av muskelkramper eller medvetandepåverkan. Båda symtomen kan förekomma samtidigt. Epilepsianfall är symtom på underliggande sjukdomstillstånd i hjärnan och kan ha många olika grundorsaker.

Iktorivil, orala droppar, används som tillägg till andra epilepsiläkemedel när dessa inte ger tillräcklig kontroll av anfallen. Det är osäkert hur stor ytterligare effekt behandlingen har på patientens behov av akut vård. Kliniska experter har haft svårt att kvantifiera effekten och det saknas kliniska studier eller annan data som kan stödja de antaganden företaget har gjort. Vi bedömer att den nytta tillägg av Iktorivil, orala droppar, gör inte motsvarar kostnaden för läkemedlet.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Iktorivil, orala droppar, inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 14 december 2023.


Sidinformation


Publicerad
3 januari 2024