Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Colpermin ingår inte i högkostnadsskyddet

Colpermin (pepparmyntsolja) som används för symtomlindring vid lindriga kramper i mag-tarmkanalen och buksmärta, i synnerhet hos patienter med IBS (”irritable bowel syndrome”) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet.

Colpermin är ett växtbaserat läkemedel som innehåller pepparmyntsolja. Verkningsmekanismen för Colpermin är inte känd i detalj men studier tyder på att pepparmyntsoljan har en kramplösande effekt på muskulaturen i mag-tarmkanalen.

TLV bedömer att ”ingen behandling” är relevant jämförelsealternativ till Colpermin vid behandling av buksmärta hos patienter med IBS. Detta eftersom det saknas behandlingsalternativ som är både kliniskt relevanta och kostnadseffektiva för den aktuella patientpopulationen.

TLV har gett företaget tillfälle att komma in med ett hälsoekonomiskt underlag där kostnaden och nyttan av Colpermin jämförs med ”ingen behandling”. Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys där Colpermin jämförs mot ”ingen behandling” men inte kommit in med stöd för de antaganden de gör. Utan ett hälsoekonomiskt underlag som ställer kostnaden i relation till nyttan av behandling med Colpermin jämfört med ”ingen behandling” saknar TLV förutsättning att bedöma om det ansökta priset för Colpermin är rimligt.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Colpermin inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 25 januari 2024.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2024
Till toppen