Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 maj 2024

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2024.

Gilenya® 0,5 mg, kapsel hård, finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran 1 maj 2024. Generika och parallellimporterade läkemedel finns kvar inom förmånerna.

Topimax® 100 och 200 mg, filmdragerad tablett, finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran.

NutropinAq® 10 mg/2 ml, injektionsvätska, lösning i cylinderampull, finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran.

Pevaryl® 150 mg, vagitorium, finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran.

Pevaryl® 1 %, puder, finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran.

Sidinformation


Publicerad
11 april 2024