Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bifall Xenical

Ansökan om att Xenical från Roche AB ska ingå i läkemedelsförmånerna har bifallits av Läkemedelsförmånsnämnden.

Beslutet är förenat med vissa villkor.

Begränsning av subvention för Xenical

För diabetes typ 2-patienter måste BMI vara minst 28 för subvention. För övriga ska BMI vara minst 35.

Sidinformation


Publicerad
4 juni 2003