Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Elidel

LFN beslutar att eksemläkemedlet Elidel ska ingå i förmånerna med vissa begränsningar.

Begränsningarna innebär att Elidel blir subventionerat för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansiktet och på halsen hos patienter där behandling med lokala glukokortikoider (en annan läkemedelsgrupp som används vid behandling av atopiskt eksem) prövats och funnits olämplig, samt för patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider. Subventionen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2007.

Företaget har för andra gången ansökt om subvention för Elidel. Den första ansökan avslogs av nämnden i maj 2004. Anledningen var då bland annat att nämnden inte ansåg att företaget i sin hälsoekonomiska analys visat att Elidel var kostnadseffektivt för den patientgrupp man ansökte om subvention för.

Läkemedelsverket har sedan dess gett ut nya behandlingsrekommendationer. LFN utgår från att dessa leder till att användningen av Elidel vid milt atopiskt eksem blir mindre än vad nämnden antog i sitt förra beslut. Tillsammans med annan nytillkommen information kan Elidel nu antas vara kostnadseffektivt för den patientgrupp som saknar alternativ behandling.

Det finns dock osäkerhet i de kliniska data som finns om läkemedlet och kring hur Elidel kommer att användas i klinisk vardag. Därför kommer Elidel endast att ingå i förmånerna till och med den 31 december 2007. Företaget har möjlighet att innan tidsbegränsningen går ut, lämna in en ny ansökan med dokumentation som tydligare visar hur läkemedlet används och dess effekt. Dessutom ska företaget i all sin marknadsföring tydligt informera om att Elidel endast är subventionerat med begränsning.

Begränsning av subvention för Elidel

Elidel 1 % kräm ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter där behandling med lokala glukokortikoider prövats och befunnits vara olämplig samt för patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Sidinformation


Publicerad
30 maj 2005