TLV logotyp

Protelos mot benskörhet in i förmånerna

Benskörhetsläkemedlet Protelos kommer att ingå i förmånerna, men bara för kvinnor som passerat klimakteriet och som inte kan behandlas med vanliga benskörhetsläkemedel eller som är 74 år eller äldre. Protelos är av Läkemedelsverket godkänt för behandling som ska minska risken för kot- och höftfrakturer hos bensköra kvinnor som passerat klimakteriet (postmenopausala).

Företagets analys visar att behandling med Protelos ger en minskad risk för frakturer hos kvinnor som är 74 år eller äldre. LFN bedömer att Protelos även är kostnadseffektivt för bensköra kvinnor som passerat klimakteriet, men som av olika anledningar inte kan behandlas med det vanligare behandlingsalternativet, bisfosfonater. Subventionen begränsas därför till dessa två grupper.

Begränsning av subvention för Protelos

Protelos ingår i läkemedelsförmånerna för benskörhetsbehandling av postmenopausala kvinnor. Subventionen begränsas till grupperna:

  • kvinnor som inte kan behandlas med bisfosfonater
  • kvinnor som vid behandlingsstart är 74 år eller äldre

Publicerad 30 maj 2005

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV