Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cytotec kvar i förmånerna med begränsning

LFN beslutar att läkemedlet Cytotec ska vara kvar i förmånerna, men med begränsad subvention.

Cytotec subventioneras bara vid förebyggande av sår orsakade av inflammationsdämpande läkemedel (NSAID). Motsvarande gäller även för parallellimporterat Cytotec.

Beslutet gäller från och med den 1 maj 2006 och är fattat med anledning av genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra, som avslutades i januari 2006.

Begränsning av subvention för Cytotec

Cytotec ska ingå i läkemedelsförmånerna endast som profylax mot peptiskt ulcus hos patienter med ökad benägenhet för att utveckla NSAID-relaterat peptiskt ulcus.

Sidinformation


Publicerad
19 januari 2006