Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Teveten får begränsad subvention

Teveten och Teveten Comp får begränsad subvention efter genomgången av läkemedel mot högt blodtryck.

Läkemedlen är inte kostnadseffektiva inom hela sitt användningsområde eftersom de är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Begränsningar

Teveten och Teveten Comp, tabletter, subventioneras endast för patienter som provat men inte kan använda ACE-hämmare, eller som tillägg till ACE-hämmare.

Villkor

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Beslutet börjar gälla den 1 september 2008.

Om du som patient tar något av dessa läkemedel bör du vända dig till en läkare för att diskutera din medicinering.

Sidinformation


Publicerad
15 februari 2008