TLV logotyp
TLV logotyp

Aldomet får begränsad subvention

Aldomet får begränsad subvention efter genomgången av läkemedel mot högt blodtryck.

Läkemedlet är inte kostnadseffektivt inom hela sitt användningsområde eftersom de är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Begränsningar

Subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida.

Villkor

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Beslutet börjar gälla den 1 september 2008.

Om du som patient tar detta läkemedel bör du vända dig till en läkare för att diskutera din medicinering.

Publicerad 22 oktober 2008