Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dulcolax ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Dulcolax i förpackningsstorleken 50 stolpiller ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Förpackningen är subventionerad för patienter med svåra och långvariga förstoppningsbesvär.

Dulcolax i form av stolpiller används vid förstoppning, för tarmtömning före exempelvis röntgenundersökning eller operation samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och andra besvär kring analöppningen.

Vi bedömer att förpackningen som innehåller 50 stolpiller är kostnadseffektiv för svåra och långvariga förstoppningsbesvär, då man kan räkna med att hela förpackningen kommer till användning. Däremot bedömer vi att denna förpackningsstorlek inte är kostnadseffektiv vid behandling av tillfälliga förstoppningsbesvär samt vid tarmtömning inför olika undersökningar och i samband med kirurgiska ingrepp då endast enstaka stolpiller behövs.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Dulcolax i förpackningsstorleken 50 stolpiller ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet endast för behandling av patienter med svåra och långvariga förstoppningsbesvär.

Beslutet gäller från och med den 10 juni 2011.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2011
Till toppen