Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Trobalt ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 29 oktober ingår Trobalt (retigabin), ett läkemedel för behandling av epilepsi, i högkostnadsskyddet med begränsning till en viss grupp patienter.

Epilepsi är en svår sjukdom för patienter som är läkemedelsresistenta, det vill säga inte får effekt eller tolererar de läkemedel som finns för att kontrollera sjukdomen.

Trobalt är ett läkemedel vid fokala anfall av epilepsi. Dess verkningsmekanism har inte använts tidigare av andra antiepileptika. Därför är det ett angeläget behandlingsalternativ för läkemedelsresistenta patienter. Som ett andrahandsalternativ för tilläggsbehandling är Trobalt kostnadseffektivt mot de antiepileptika som används som andrahandsalternativ för tilläggsbehandling och finns inne i förmånen. Som förstahandsalternativ för tilläggsbehandling är Trobalt inte kostnadseffektivt, eftersom det finns billigare alternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Trobalt ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för tilläggsbehandling vid fokala anfall för läkemedelsresistenta patienter som har provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den.

Beslutet gäller från och med den 29 oktober 2011.

Sidinformation


Publicerad
11 november 2011