TLV logotyp
TLV logotyp

Gardasil får ändrad begränsning, subventioneras nu för vaccination av unga kvinnor i åldrarna 13-26 år

Gardasil, vaccin mot humat papillomvirus typ 6, 11, 16 och 18 ingår i högkostnadsskyddet med förändrad begränsning från och med den 28 juni 2012. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för vaccination av unga kvinnor i åldrarna 13-26 år

Gardasil är ett vaccin mot humant papillomvirus typ, 6, 11, 16 och 18. Humant papillomvirus, HPV, är en mycket vanlig sexuellt överförbar infektion. Infektion med HPV 16 eller 18 kan ge upphov till gynekologiska cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Infektion med HPV 6 eller 11 kan orsaka kondylom, en ofarlig typ av könsvårtor.

Gardasil beviljades subvention år 2007 för vaccination av unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. I den nya ansökan ingår samma studier som ingick i den första ansökan men med längre uppföljningstid. Studierna inkluderade kvinnor upp till och med 26 år och visade bibehållen effekt av vaccinet. Många av de äldre kvinnorna i studierna hade inte exponerats för de i vaccinet ingående virustyperna trots att de var äldre än 17 år. Genom en modellsimulering har företaget gjort sannolikt att Gardasil är kostnadseffektivt även för kvinnor som är mellan 18 och 26 år.

Mot denna bakgrund beslutar vi att den övre åldersgränsen i begränsningen ska höjas till 26 år.

Beslutet gäller från och med den 28 juni 2012.

Publicerad 29 juni 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter