Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Betmiga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Betmiga (mirabegron), depottabletter 25 mg och 50 mg, för behandling av symtom på en överaktiv blåsa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 maj 2013.

Symtom vid överaktiv blåsa kan vara plötsligt behov av att tömma urinblåsan, göra det oftare än normalt eller att inte kunna styra när urinblåsan ska tömmas. Det finns redan flera läkemedel inom läkemedelsförmånen, så kallade antikolinergika, som används vid dessa besvär.

Behandling med Betmiga har i kliniska studier visat effekt i nivå med antikolinergika och likvärdig frekvens av biverkningar. Betmiga verkar dock på ett annat sätt, vilket kan ha betydelse för vilka slags biverkningar som kan uppkomma vid behandling.

Kostnaden för Betmiga är högre än för tolterodin (ett antikolinergikum). Vi bedömer att företaget inte har visat att det finns en nyttovinst med behandling med Betmiga jämfört med tolterodin. Därmed är det inte visat att Betmiga är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för de patienter som kan använda antikolinerga läkemedel.

För de patienter som inte tolererar antikolinerga läkemedel finns det i dagsläget inget behandlingsalternativ. Betmiga skulle kunna utgöra ett behandlingsalternativ för dessa patienter.

Vi bedömer att Betmiga är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för de patienter som har provat men inte tolererar antikolinergika.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Betmiga depottabletter ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för de patienter som provat men inte tolererar antikolinergika.

Beslutet gäller från och med den 23 maj 2013.

Sidinformation


Publicerad
3 juni 2013