Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ultibro Breezhaler ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Ultibro Breezhaler (glykopyrronium och indakaterol) som bronkvidgande underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 februari 2014. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter som inte får tillräcklig effekt vid monoterapibehandling.

KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Sjukdomen leder till en försämring över tid och läkemedelsbehandling ges för att minska frekvensen av akuta försämringsskov samt för ökad livskvalitet.

Ultibro Breezhaler är ett läkemedel som innehåller två verksamma substanser, långverkande muskarinreceptorantogonisten glykopyrronium och långverkande beta-2-agonisten indakaterol. Dessa läkemedel kallas LAMA respektive LABA. De båda substanserna ingår i andra läkemedel som redan finns inom förmånerna. Ultibro Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med KOL. Läkemedlet har bedömts ha jämförbar effekt som samtidig behandling med de två substanserna administrerade var för sig.

Det ansökta priset är lägre än det sammantagna priset för den fria kombinationen av de två substanserna i motsvarande styrka. Enligt gällande behandlingsrekommendationer ska patienten i första hand prova monoterapibehandling vid måttlig till svår KOL. Ultibro Breezhaler utgör därmed ett alternativt behandlingsalternativ för de patienter som inte får eller bedöms få tillräcklig effekt vid behandling med LAMA eller LABA som monoterapi. Priset för Ultibro Breezhaler är högre än priset för monoterapibehandling. 

Mot denna bakgrund beslutar vi att Ultibro Breezhaler ska vara subventionera och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte får tillräcklig effekt av LAMA eller LABA som monoterapi.

Beslutet gäller från och med den 28 februari 2014. 

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2014