Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Daivobet gel fortsatt inom högkostnadsskyddet med begränsning

Daivobet gel (betametason och kalcipotriol) för behandling av psoriasis ingår inte i högkostnadsskyddet med generell subvention. Företaget som står bakom produkten har inte visat att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ vid behandling av kroppen. Daivobet gel ingår därmed fortsatt i högkostnadsskyddet med begränsning till behandling av hårbotten.

Daivobet gel innehåller en kombination av substanserna betametason och kalcipotriol och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till psoriasis i hårbotten.

Daivobet gel är godkänt för behandling av psoriasis på kroppen och i hårbotten. Enligt produktresumén är rekommenderad behandlingslängd åtta veckor på kroppen och fyra veckor för hårbotten. Inom högkostnadsskyddet finns Daivobet salva som är godkänt för behandling av psoriasis på kroppen. Behandlingslängden med salvan är enligt produktresumén fyra veckor.

Företaget har ansökt om att Daivobet gel ska omfattas av högkostnadsskyddet med generell subvention. Företaget anser att behandlingslängden i klinisk vardag är kortare än den tid som anges i produktresumén.

Vi bedömer att företaget inte med tillräcklig tillförlitlighet visat att behandlingstiden med gelen är kortare än den tid som anges i produktresumén. Detta då det inte är visat att effekten efter fyra veckors behandling är likvärdig mellan de båda beredningsformerna. Eftersom gelen kräver längre behandlingstid än salvan kan en behandling på kroppen med gelen bli dyrare än om salvan används.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Daivobet gel inte ska ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention. Läkemedlet kvarstår inom högkostnadsskyddet med begränsning till behandling av psoriasis i hårbotten.

Beslutet fattades den 1 april 2014.

Sidinformation


Publicerad
29 april 2014