TLV logotyp
TLV logotyp

Cinryze ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 1 maj 2014 ingår Cinryze (C1-esterashämmare) i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention.

Cinryze är ett läkemedel för behandling av vuxna med den mycket ovanliga ärftliga sjukdomen hereditärt angioödem (HAE). Sjukdomen innebär att patienten har brist på ett enzym som kallas C1-esterashämmare. Denna brist kan leda till återkommande anfall med svullnad, magsmärta, andningssvårigheter och andra symtom. Anfallen varierar i svårighetsgrad från relativt milda till livshotande.

Akut behandling av svåra anfall vid HAE med Cinryze verkar ge liknande klinisk nytta till en liknande kostnad när Cinryze jämförs med det mest relevanta jämförelsealternativet, Berinert.  Berinert ingår sedan tidigare  i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Enligt TLV finns det en risk att Cinryze i vissa fall kommer att användas vid behandling av mindre svåra anfall. Företaget har inte visat att Cinryze är kostnadseffektivt för denna typ av användning, varför beslutet om subvention åtföljs av en begränsning till endast svåra anfall.

TLV konstaterar att vid behandling för att förebygga angioödemattacker som kan utlösas av medicinska, dentala eller kirurgiska ingrepp har företaget inte visat att behandling med Cinryze är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.

Vidare bedömer TLV att det sökande företaget inte har visat att Cinryze är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för rutinmässig preventionsbehandling mot återkommande anfall av hereditärt angioödem.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Cinryze ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast för akut behandling av svåra anfall av hereditärt angioödem.

Beslutet gäller från och med den 1 maj 2014. 

Publicerad 07 maj 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter