Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Invokana ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Invokana (kanagliflozin), ett läkemedel för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 juni 2014. Subventionen gäller endast när Invokana används som tillägg till behandling med metformin.

Invokana verkar genom att avlägsna överfödigt socker från kroppen via urinen. Läkemedlet kan både användas som enda läkemedelsbehandling (monoterapi) och i kombination med andra läkemedel mot diabetes typ 2.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är metformin förstahandsval vid behandling av diabetes typ 2. Om patienten inte når behandlingsmålet kan ofta behandling med sulfonureider (SU) och insulin bli aktuell.

Behandling med Invokana som tillägg till metformin har jämförbar effekt som Forxiga. Behandlingskostnaden är likvärdig den av Forxiga. Företaget har däremot inte visat kostnadseffektivitet vid monoterapi.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Invokana ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast som tillägg till behandling med metformin.

Beslutet gäller från och med den 25 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
1 juli 2014