Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Palexia och Palexia Depot ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Palexia Depot (tapentadol) får fortsatt subvention i högkostnadsskyddet med samma begränsning som tidigare. Palexia, ny beredningsform av Palexia Depot, ingår i högkostnadsskyddet med samma begränsning som för Palexia Depot.

Palexia Depot är godkänt för behandling av svår kronisk smärta hos vuxna patienter för vilka endast läkemedel med opioider ger tillräcklig smärtlindrande effekt. Palexia är tänkt att användas av samma patientgrupp som Palexia Depot, som en tilläggsbehandling vid dostitrering vid behandlingsstart och svår akut smärta hos vuxna där endast opioidanalgetika ger tillräcklig effekt.

Det ansökande företaget har inte visat att läkemedlet är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för alla patienter som rekommenderas behandling med starka opioider. TLV bedömer också att de patienter som inte kan behandlas med oxikodon eller morfin och där Palexia Depot är ett kostnadseffektivt alternativ redan omfattas av begränsningen såsom den är skriven idag.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Palexia och Palexia Depot ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, en stark opioid och avbrutit behandlingen.

Vid subventionsbeslutet för Palexia Depot år 2010 sattes ett uppföljningsvillkor. Detta villkor innebar att företaget skulle undersöka om begränsningen för Palexia Depot följs. Palexia Depot bedömdes som ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter som inte kan behandlas med oxikodon eller morfin, förutsatt att begränsningen följs.

Företaget har redovisat att begränsningen följs till en godtagbar nivå. TLV bedömer därför att läkemedlets subventionsstatus inte ska omprövas i nuläget.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Palexia depot är uppfyllt.

Subventionsbesluten gäller från och med den 30 september och uppföljningsbeslutet gäller från och med den 25 september 2014.

Sidinformation


Publicerad
8 oktober 2014