Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Trajenta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Diabetesläkemedlet Trajenta (linagliptin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 26 november 2014. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter som först provat behandling med metformin, sulfonureider eller insulin.

Trajenta är ett läkemedel som används vid behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes. Vid sjukdomen diabetes är kroppens förmåga att producera insulin störd vilket leder till att sockernivåerna i blodet höjs till skadliga nivåer. Behandling av typ 2-diabetes är i första hand livsstilsförändringar men för många patienter krävs även behandling med blodsockersänkande läkemedel.

Trajenta hör till gruppen DPP-4- (dipeptidylpeptidas-4) hämmare, som sänker blodsockernivåerna genom att öka frisättningen av insulin. Sedan tidigare finns fyra DPP-4-hämmare inom läkemedelsförmånerna med begränsad subvention. Relevant jämförelsealternativ till Trajenta är läkemedlet Januvia. TLV bedömer att effekten av Trajena är likvärdig effekten av Januvia. Kostnaden per dygn för att behandla med Trajenta är samma som för Januvia.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Trajenta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Beslutet gäller från och med den 26 november 2014.

Sidinformation


Publicerad
26 november 2014