Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Strattera, oral lösning, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Strattera (atomoxetin), oral lösning, för behandling av ADHD ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 mars 2015. Begränsningen innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet när tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt.

Strattera är ett läkemedel som används vid behandling av ADHD. ADHD är ett tillstånd som utmärks av bland annat koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet och är en av de vanligaste diagnoserna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Strattera, oral lösning, är en ny beredningsform av atomoxetin, som redan ingår i högkostnadsskyddet som kapsel. Kostnaden för att behandla med Strattera, oral lösning, är lägre än behandling med Strattera, kapsel, i doser upp till och med 25 mg per dag. För högre doser är Strattera, oral lösning, dyrare än Strattera, kapsel. TLV antar dock att Strattera, oral lösning, främst kommer att ersätta Strattera, kapsel, i de lägre doserna.

TLV beslutar att Strattera, oral lösning, ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter där svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt.

Beslutet gäller från och med den 28 mars 2015.

Sidinformation


Publicerad
9 april 2015