TLV logotyp

Lumigan, endos, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Lumigan (bimatoprost) används vid behandling av glaukom (grön starr) eller förhöjt tryck i ögat. Lumigan, endos, ingår i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp av patienter från och med den 28 april 2015.

Lumigan ögondroppar i endosbehållare innehåller bimatoprost och är fritt från konserveringsmedel. Bimatoprost är en prostaglandinanalog och prostaglandinanaloger verkar genom att minska trycket inne i ögat.

Inom högkostnadsskyddet finns det både billigare och dyrare ögondroppar, med eller utan konserveringsmedel, som tillhör gruppen prostaglandinanaloger.

Lumigan endos har jämförbar effekt och samma pris som Lumigan flerdos innehållande konserveringemedel.

För patienter som inte tolererar konserveringsmedel sker behandling med okonserverade ögondroppar i endosbehållare. För denna patientgrupp sker behandling med Lumigan till en högre kostnad än behandling med latanoprost (Monoprost) samtidigt som det inte är visat att Lumigan ger en större patientnytta som står i relation till den högre kostnaden.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Lumigan, endos, ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med öppenvinkelglaukom eller förhöjt tryck i ögat som behöver en prostaglandinanalog men som inte tolererar konserveringsmedel och först har provat latanoprost.

Beslutet gäller från och med den 28 april 2015.

Publicerad 12 maj 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV