Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Duaklir Genuair ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Duaklir Genuair (aklidinium och formoterol) som bronkvidgande underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 mars 2015.

KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Sjukdomen leder till en försämring över tid och läkemedelsbehandling ges för att minska frekvensen av akuta försämringsskov samt för ökad livskvalitet.

Duaklir Genuair är ett läkemedel som innehåller två verksamma substanser, långverkande muskarinreceptorantagonisten aklidinium (LAMA) och långverkande beta-2-agonisten formoterol (LABA). Läkemedlet har bedömts ha jämförbar effekt som ett annat kombinationsläkemedel som innehåller umeklidinium (LAMA) och vilanterol (LABA). Enligt gällande behandlingsrekommendationer ska patienter med måttlig till svår KOL i första hand prova monoterapi innan en kombinationsbehandling kan bli aktuell.

Det ansökta priset för Duaklir Genuair är samma som ett kombinationsläkemedel som ingår i förmånerna med begränsad subvention sedan tidigare.

Vi beslutar att Duaklir Genuair ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte får tillräcklig effekt av LAMA eller LABA som monoterapi.

Beslutet gäller från och med den 28 mars 2015.

Sidinformation


Publicerad
5 juni 2015