Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Otezla ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Läkemedlet Otezla (apremilast) som används för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och aktiv psoriasisartrit ingår från och med den 16 juni 2015 i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Cirka en tredjedel av patienterna drabbas av smärta i lederna, så kallad psoriasisartrit.

Otezla ska användas hos patienter som inte fått tillräckligt svar av, eller som inte kan behandlas med, standardbehandling vid dessa sjukdomar. TLV bedömer att Otezla innan eller efter att man behandlat med ett flertal biologisa läkemedel som TNF-alfa-hämmare och IL-hämmare är relevant jämförelsealternativ vid både plackpsoriasis och aktiv psoriasisartrit.

I kliniska studier har Otezla visat bättre effekt än placebo på minskningen av hudbesvären samt färre ömma och svullna leder. Otezla har en sämre effekt än biologiska behandlingar men har en lägre behandlingskostnad.

Sammantaget bedömer TLV att det begärda priset för Otezla vid behandling av plackpsoriasis, och vid en begränsning till ensam användning (monoterapi) vid psorasisartrit, som acceptabelt i förhållande till den nytta läkemedlet ger.

För att förhindra att Otezela används för annat än det är avsett för begränsas även subventionen enligt den godkända indikationen vid plackpsoriasis.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Otezla subventioneras med följande begränsningar:

• Psoriasisartrit: Subventioneras endast i monoterapi för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har visat otillräckligt svar eller som har varit intoleranta mot tidigare behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).

• Plackpsoriasis: Subventioneras för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som har någon kontraindikation mot, eller är intoleranta mot, annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat eller psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA).

TLV omprövar för närvarande subventionen för TNF-alfa-hämmare. Det kan finnas anledning att ompröva subventionsstatus av Otezla efter att resultaten av omprövningen av TNF-alfa-hämmare beslutats.

Beslutet gäller från och med den 16 juni 2015.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2015