Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xultophy ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xultophy (liraglutid plus insulin degludek) som används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 26 maj 2015.

Xultophy subventioneras endast för patienter som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga. Xultophy subventioneras endast för patienter där annan långverkande insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier det vill säga låga blodsockerhalter.

Xultophy är en förfylld injektionspenna som används vid behandling av typ 2-diabetes för att förbättra den  kontrollen av blodsocker i kombination med perorala blodsockersänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med basinsulin inte ger tillräcklig blodsockerkontroll.

TLV bedömer att Lyxumia i kombination med Lantus är relevant jämförelsealternativ.

Företaget har visat att den effekten av Xultophy är bättre än en kombination av Lyxumia och Lantus. Priset för Xultophy är högre än för Lyxumia i kombination med Lantus. Företaget har i en hälsoekonomisk analys visat att Xultophy är kostnadseffektivt jämfört med Lyxumia och Lantus.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xultophy ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga. Xultophy subventioneras endast för patienter där annan långverkande insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Beslutet gäller från och med 26 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2015