Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändrad subventionsbegränsning för Xultophy

Efter ansökan från företaget ändrar TLV subventionsbegränsningen för Xultophy (liraglutid och insulin degludek). Xultophy subventioneras nu endast för patienter med typ 2-diabetes som inte nått tillräcklig blodsockerkontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.

För patienter som är kontrollerade på långverkande insulin finns inget behov av tillägg av en GLP-1 analog. TLV anser därmed att Xultophy inte är ett relevant behandlingsalternativ för dessa patienter.

Med hänsyn tagen till aktuella behandlingsrekommendationer samt till att kostnaden för Xultophy är högre än den för långverkande insulin, med eller utan tillägg till metformin, bedömer TLV att Xultophy inte ska subventioneras för patienter som får tillräcklig behandlingseffekt genom behandling med långverkande insulin utan tillägg av GLP-1 analog.

Beslutet gäller från den 26 maj 2016.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2016