Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Exviera ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjuka

Exviera (dasabuvir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Exvierax ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4).

Exviera ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion.

Subventionen är tidsbegränsad och gäller till och med den 1 juli 2015.

Exviera är avsett att användas hos patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1, och botar i de flesta fall sjukdomen hos dessa patienter. Vid behandling av patienter med genotyp 1-infektion används Exviera tillsammans med Viekirax med eller utan ribavirin.

I Sverige finns cirka 40.000 patienter med kronisk hepatit C. Det pris som företaget begär för kombinationsbehandling med Viekirax och Exviera är lägre än vad andra interferonfria behandlingar kostar, men innebär ändå en mycket hög kostnad om alla patienter med kronisk hepatit C skulle behandlas. TLV konstaterar att vården på kort sikt inte har kapacitet att behandla alla dessa patienter, oavsett svårighetsgrad. Det är därför viktigt att de svårast sjuka får behandling först.

 Beslutet gäller från och med 28 mars.

Sedan förra året har flera nya läkemedel för behandling av hepatit C introducerats. Samtliga beslut som rör de nya läkemedlen är tidsbegränsade till den 1 juli 2015. Det pågår just nu en översyn av sortimentsbredd och prisbild inom området.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2015