TLV logotyp

Exviera ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjuka

Exviera (dasabuvir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Exvierax ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4).

Exviera ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion.

Subventionen är tidsbegränsad och gäller till och med den 1 juli 2015.

Exviera är avsett att användas hos patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1, och botar i de flesta fall sjukdomen hos dessa patienter. Vid behandling av patienter med genotyp 1-infektion används Exviera tillsammans med Viekirax med eller utan ribavirin.

I Sverige finns cirka 40.000 patienter med kronisk hepatit C. Det pris som företaget begär för kombinationsbehandling med Viekirax och Exviera är lägre än vad andra interferonfria behandlingar kostar, men innebär ändå en mycket hög kostnad om alla patienter med kronisk hepatit C skulle behandlas. TLV konstaterar att vården på kort sikt inte har kapacitet att behandla alla dessa patienter, oavsett svårighetsgrad. Det är därför viktigt att de svårast sjuka får behandling först.

 Beslutet gäller från och med 28 mars.

Sedan förra året har flera nya läkemedel för behandling av hepatit C introducerats. Samtliga beslut som rör de nya läkemedlen är tidsbegränsade till den 1 juli 2015. Det pågår just nu en översyn av sortimentsbredd och prisbild inom området.

Publicerad 16 juni 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV