Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cresemba ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Cresemba (isavukonazol) används för behandling av invasiv aspergillos. Det används också vid mukormykos hos patienter för vilka behandling med amfotericin B är olämpligt. Cresemba ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 25 november 2017. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter där behandling med vorikonazol inte är lämpligt.

Invasiv aspergillos och mukormykos är exempel på två invasiva mögelsvampinfektioner, det vill säga mögelinfektioner som sprider sig till omgivande vävnader. Dessa är livshotande och förekommer främst hos personer som av olika orsaker har nedsatt immunförsvar.

I den största patientgruppen är det inte konstaterat om det är invasiv aspergillos eller mukormykos patienten lider av. Behandlingsalternativen för denna grupp är antingen AmBisome, som har ett mycket högre pris än Cresemba, eller generiskt vorikonazol, som har ett betydligt lägre pris än Cresemba. Det har inte visats några skillnader i effekt mellan Cresemba och jämförelsealternativen.

Cresemba har en alltför hög kostnad jämfört med vorikonazol vid konstaterad invasiv aspergillos och företaget har inte kunnat visa en bättre effekt eller nytta. Därför kan Cresemba inte beviljas generell subvention.

TLV beslutar att Cresemba ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsningen: Subventioneras endast för patienter där behandling med vorikonazol inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 25 november 2017.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2017