Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Firmagon ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention

Firmagon (degarelix) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer med svåra symtom i behov av snabb kastrationseffekt tills dess att stabilisering av det akuta skedet uppnåtts.

TLV bedömer att effekten av Firmagon på själva prostatacancern är jämförbar med GnRH-agonister som exempelvis leuprorelin med flareskydd. En relevant skillnad mellan Firmagon och GnRH-agonister är att den testosteronsänkande effekten av Firmagon uppstår direkt. Inom ett dygn har en majoritet av patienterna som behandlats med Firmagon uppnått kastrationsnivåer av testosteron i blodet. För GnRH-agonister, som till en början orsakar en tillfällig höjning av testosteronnivåerna i blodet (så kallad flare), dröjer det cirka en månad innan kastrationseffekt uppnåtts.

TLV delar företagets uppfattning att kirurgisk kastration (att operera bort testiklarna) är den enda alternativa behandlingen med tillräckligt snabbt insättande effekt för patientgruppen med svåra symtom och i behov av snabb kastrationseffekt. TLV delar även företagets uppfattning att vissa patienter inte kan opereras akut på grund av olika skäl, samt att vissa patienter föredrar injektionsbehandling eftersom kastrationseffekten vid injektionsbehandling kan vara reversibel, det vill säga testosteronproduktionen kan återgå till det normala när behandlingen avslutas.

Beslutet gäller från och med den 25 november 2017.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2017