Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Alecensa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Alecensa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till nuvarande indikation. Läkemedlet är avsett för behandling av vuxna personer med ALK-positiv, icke småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med Xalkori (krizotinib).

Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Sjukdomen är den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärnmetastaser. Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt framskriden sjukdom redan vid diagnos och går då i många fall inte att bota. Ungefär 75 procent av personer med lungcancer i dessa stadier avlider inom ett år. Sjukdomen är mycket svår och patienterna drabbas ofta av svår smärta, hosta, andnöd och ångest.

Alecensa godkändes i februari 2017. Godkännandet är ett villkorat godkännande, vilket innebär att det är baserat på data som ännu inte är heltäckande, men som indikerar att läkemedlets fördelar överväger dess risker. Vid ett villkorat godkännande sätts särskilda krav på företaget att till exempel genomföra nya eller fullfölja pågående studier.

Alecensa har i studier visat en bättre effekt än cellgifter. Underlaget från företaget indikerar även att Alecensa har en tydlig effekt på metastaser i det centrala nervsystemet i jämförelse med cellgifter. Utifrån TLV:s analyser, samt företagets grundscenario identifieras en kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår inom spannet 280 0000 - 900 000 kronor.

Alecensa ska ges när patienternas sjukdom förvärrats under eller efter behandling med Xalkori (krizotinib). Zykadia (ceritinib) bedöms vara relevant jämförelsealternativ till Alecensa. Cellgifter är en behandling som idag blir aktuellt som ett senare behandlingsalternativ.

När Alecensa jämförs mot Zykadia uppskattas kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår ligga mellan 680 000 till 840 000 kronor. Mot denna bakgrund anser TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.

Beslutet gäller från och med den 25 november 2017.

Sidinformation


Publicerad
4 december 2017