Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fixopost ögondroppar, lösning i endosbehållare, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Fixopost (timolol och latanoprost) lösning i endosbehållare för behandling av öppenvinkelglaukom (sjukdom i ögat som påverkar synnerven) och okulär hypertension (förhöjt tryck i ögat) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som inte tolererar konserveringsmedel.

Fixopost består av en fast kombination av två aktiva substanser timolol och latanoprost. Båda substanserna verkar genom att sänka trycket i ögat. Timolol tillhör gruppen betablockerare och latanoprost tillhör gruppen prostaglandinanaloger. Fixopost är ögondroppar i endosbehållare utan konserveringsmedel.

TLV har bedömt att effekten och säkerheten är jämförbar med det godkända och subventionerade läkemedlet Xalcom. Fixopost och Xalcom innehåller samma kombination av aktiva substanser men olika hjälpämnen. Xalcom är ögondroppar förpackade i flaska med konserveringsmedel.

Enligt behandlingsriktlinjer för öppenvinkelglaukom rekommenderas läkemedel med fasta kombinationer efter att patienten provat att behandla med läkemedel som innehåller en aktiv substans. Ögondroppar utan konserveringsmedel rekommenderas vid ögonirritation och/eller allergi mot konserveringsmedel.

För de patienter som tolererar konserveringsmedel bedöms inte kostnaden i förhållande till nyttan vara rimlig för Fixopost. För de patienter som inte tolererar konserveringsmedel bedöms kostnaden för Fixopost som rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Fixopost ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

Beslutet gäller från den 27 april 2019.


Sidinformation


Publicerad
30 april 2019