Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Skyrizi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Skyrizi (risankizumab), som är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår från och med den 14 juni 2019 i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som har ett livslångt förlopp med återkommande skov. Plackpsoriasis är den allra vanligaste formen av psoriasis. Sjukdomen visar sig oftast som fjällande, kliande, smärtsamma utslag som sällan läker spontant. Måttlig till svår plackpsoriasis är förknippat med allvarliga samsjukligheter och med psykosocial funktionsnedsättning med negativa effekter på livskvaliteten.

Skyrizi innehåller den aktiva substansen risankizumab, en antikropp mot interleukin (IL)-23, en molekyl som påverkar immunceller och bidrar till inflammatorisk sjukdom. Genom att hämma IL-23 motverkar Skyrizi inflammationen i kroppen vid psoriasis. Risankizumab har i kliniska studier visat god effekt mot plackpsoriasis gällande såväl förbättring och utläkning av psoriasisutslag som livskvalitet.

TLV bedömer att IL-23-hämmaren Tremfya (guselkumab) är det mest relevanta jämförelsealternativet till Skyrizi och att behandlingseffekten är jämförbar. Kostnaden för behandling med Skyrizi för den godkända indikationen är lägre jämfört med Tremfya.

Företaget har inte visat att Skyrizi har en rimlig kostnad i förhållande till TNF-hämmare. TLV har därför beslutat att Skyrizi endast subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 14 juni 2019.

Sidinformation


Publicerad
17 juni 2019
Till toppen